กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 21
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2020-08-07 11:54:07บริหารจัดการการเงินการคลังสรุปงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื่อพื้นที่ ประจำเดือน พ.ค. 256320200807-1596776047.pdf3Administrator
2020-07-31 15:22:18วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคที่บ้าน ในจังหวัดชลบุรี20200731-1596183738.pdf3Administrator
2020-07-31 15:16:04บริหารจัดการกองทุนประกาศต่างด้าว ฉ220200731-1596183364.pdf6Administrator
2020-07-31 14:23:05วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพการพัฒนารูปแบบการป้องกันและรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและกลุุ่มพนักงานหญิงบริการจังหวัดชลบุรี20200731-1596180185.pdf2Administrator
2020-07-30 08:58:39บริหารจัดการกองทุนตารางรวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว20200730-1596074319.xlsx7Administrator
2020-07-17 08:26:17บริหารจัดการการเงินการคลังเครือข่ายหน่วยบริการระดับหมู่บ้าน ชลบุรี20200717-1594949177.xlsx12Administrator
2020-05-26 13:34:41บริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิรายงานการประชุม20200526-1590474881.pdf35Administrator
2020-05-20 11:17:46บริหารจัดการกองทุนOSS คนประจำเรือ ครม 31มีค6320200520-1589948266.zip73Administrator
2020-05-18 08:38:00บริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ20200518-1589765880.pdf10Administrator
2020-05-05 15:25:20บริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิแบบฟอร์มใบปลิวประชาสัมพันธ์/ไฟล์แนบลงชื่อ/ไฟล์รายชื่อ20200505-1588667120.zip51Administrator