กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 86
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-11-17 16:22:52One stop serviceคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720231117-1700212972.pdf10ทรงพจน์
2023-11-15 09:50:49One stop serviceคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720231115-1700016649.pdf28ทรงพจน์
2023-08-31 14:40:18One stop serviceรายงานผลการดำเนินงาน ชมรมจริยธรรม สสจ.ชลบุรี ปีงบฯ 66 รอบ 12 เดือน20230831-1693467618.pdf17ทรงพจน์
2023-08-21 09:51:49ตรวจสอบภายในMOPH Solicit Report System _ MSRS1 (MIX) รอบ 12 เดือน20230821-1692586309.pdf13Administrator
2023-08-21 09:34:13ตรวจสอบภายในเผยแพร่ลงเว็บรอบ 12 เดือน20230821-1692585253.pdf12Administrator
2023-08-21 09:33:36ตรวจสอบภายในขออนุมัติรายงานเรี่ยไรรอบ 12 เดือน20230821-1692585216.pdf19Administrator
2023-08-07 13:52:09ตรวจสอบภายในแบบฟอร์มเผยแพร่ 20230807-1691391129.pdf13Administrator
2023-08-07 13:47:39ตรวจสอบภายในรายงานการอบรม COI และวินัย20230807-1691390859.pdf16Administrator
2023-08-04 08:59:20ตรวจสอบภายในรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ COI และ วินัย20230804-1691114360.pdf21Administrator
2023-08-04 08:57:40ตรวจสอบภายในขออนุมัติจัดอบรม COI และ วินัย20230804-1691114260.pdf16Administrator