กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 200
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-11-13 14:34:01งานแผนงานแบบลงทะเบียนกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง 3" ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป20231113-1699860841.xlsx14อธิคม
2023-09-21 10:22:47งานประเมินเอกสารสรุปผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หน่วยงานในสังกัด)20230921-1695266567.pdf48สุกันยา
2023-08-22 16:04:12งานประเมินแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานสาธารณสุขนอกสังกัด20230822-1692695052.zip28อธิคม
2023-08-22 14:42:41งานประเมินเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้ายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2)20230822-1692690161.pdf63อธิคม
2023-06-28 14:35:34งานประเมินแจ้งปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก20230628-1687937734.pdf178อธิคม
2023-06-26 16:38:22งานประเมิน(แผนไทยแก้ไขเพิ่มเติม 28เม.ย.66) ตัวชี้วัด24 IMC และตัวชี้วัด 25 แผนไทยปฐมภูมิ20230626-1687772302.pdf16อธิคม
2023-03-28 09:56:48งานประเมินเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี2566 (เพิ่มเติมNCD)20230328-1679972208.pdf119อธิคม
2023-03-16 15:22:08งานแผนงานMOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256620230316-1678954928.xlsx53อธิคม
2023-03-01 15:16:17งานประเมิน(งานยุทธศาสตร์) สรุปการนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบฯ 2566 รอบ 1 20230301-1677658577.xlsx87สุกันยา
2023-03-01 15:15:51งานประเมิน(งานสิ่งแวดล้อม ) สรุปการนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบฯ 2566 รอบ 1 20230301-1677658551.xlsx33สุกันยา